ఒక భాష మరొక భాషపై ఆధిక్యం చలాయించడం అనాదిగా వస్తున్నదే. అలా ఎన్నో భాషలు కాలగర్భంలో కలినిపోయాయి. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ భాష, దాని పూర్వాపరాల గురించిRead More

తెలంగాణ భాషా, మాండలికమా?

Read More

జానపద కళారూపాలు కనుమరుగైపోతున్న నేపథ్యంలో వాటిని తిరిగి వెలుగులోకి తీసుకువచ్చే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. అలాంటి వాటిల్లో ఒకటి ఇటీవల టీఆర్‌నీ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన చర్చా కార్యక్రమంలో చోటుRead More

గొందెలి: అంతరించిపోతున్న అరుదైన జానపద కళ

Read More